O nás

V oblasti developmentu zvyšujeme svoju
angažovanosť v najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich regiónoch Slovenska
a vytvárame projekty, ktoré zásadne
kultivujú infraštruktúru a zvyšujú kvalitu
života.

ČÍTAŤ VIAC

Čo hľadáme

Investície formou vlastného kapitálu/equity
Štruktúrované mezzaninove úvery
Distressovane aktíva
Hľadáme existujúce rozvíjajúce sa spoločnosti

ČÍTAŤ VIAC

Sociálna zodpovednosť

Kultivujeme infraštruktúru a dlhodobo zvyšujeme
kvalitu života. Vytvárame kvalitné športoviská
a zvyšujeme štandardy sociálnej starostlivosti o
našich najbližších.

ČÍTAŤ VIAC