Aké obchodné prípady hľadáme?

Naši partneri a ich biznis sú najdôležitejšie aktíva spolupráce. Ctíme agilitu sektora malých a stredných spoločností, ktoré sú pripravené na transakcie nad EUR 10 mil.

Neodmietame dobre štrukturované start-up projekty, alebo spoločnosti v rannej fáze vývoja.

Ku projektom pod EUR 10 mil. máme špecifický prístup na základe individuálneho posúdenia rizík a príležitostí.

Nekonkurujeme našim partnerom – spolupracujeme. Poznáme hodnotu času a cenu premárnených príležitostí. Za určitých okolností sme pripravení zvážiť aj rolu minoritného akcionára.

  • Investície formou vlastného kapitálu/equity
  • Štruktúrované mezzaninove úvery kde kombinujeme filozofiu equity investora a poskytovateľa úveru – banky
  • Distressovane aktíva s možnosťou reštrukturalizácie dlhovej angažovanosti
  • Hľadáme existujúce rozvíjajúce sa spoločnosti s adekvátnou hybnosťou
  • Za výnimočných okolností pracujeme projektovo a realizujeme “green-field”.