Naše investície

parkhill

LUKA & BRAMER GROUP, a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbg.sk
lbg@lbg.sk

Park Hill

Unikátny developerský projekt rezidenčnej výstavby v srdci Bratislavy o výmere 50 000 m2, ktorý je situovaný v lesoparku pokojnej lukratívnej rezidenčnej zóny a obklopený komplexnou infraštruktúrou vyspelej mestskej štvrte. Aktuálne je projekt najrozsiahlejším investičným územím pre výstavbu v rámci centra Bratislavy. Prominentná lokalita diplomatickej štvrti v blízkosti Bratislavského hradu, Parlamentu Slovenskej republiky a historického centra.

east_hill

LUKA & BRAMER GROUP, a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbg.sk
lbg@lbg.sk

East Hill – city in the city

Rozsiahly rezidenčný projekt situovaný na severo-východe metropole východného Slovenska – Košíc. Rozsahom jeden z najväčších developerských projektov na Slovensku s ambíciou vytvoriť moderný domov pre takmer 15 000 ľudí vo viac ako 5 600 bytoch s komplexnou infraštruktúrou škôlok, škôly, obchodného centra a zóny pre aktívny aj pasívny odpočinok. Miesto na okraji Košíc, kde bude všetko, čo mestu v meste nesmie chýbať. Kvalita života mladých rodín z perspektívnej metropoly Slovenska získa vďaka East Hill celkom nový rozmer.

Nové Mokrance

ELVOSOLAR a.s.
Agátová 22
841 01 Bratislava

www.elvosolar.sk info@novemokrance.sk

Nové Mokrance

Projekt Nové Mokrance II nadväzuje na mimoriadne úspešnú realizáciu I. etapy v obci Mokrance nachádzajúcej sa v blízkosti Košíc. V čase očakávaných, nových investícií v tomto regióne developer pripravuje opätovne nadštandardné územie s kompletne vybudovanými prípojkami ako aj komunikáciu pre IBV alebo zakúpenie hotového domu v radovej výstavbe, spĺňajúce najprísnejšie kritériá moderného, nízkoenergetického a ekologického bývania.

Projekt ponúkne desiatky pozemkov v rôznych výmerách s pripojením na blízky hlavný ťah smerom na Košice.

Nestor

Rezidencia Nestor
Stred č.449
027 05 Zázrivá

www.rezidencianestor.sk cibulova@rezidencianestor.sk

Zariadenie sociálnych služieb Rezidencia Nestor

Investície do inovatívneho prístupu ku kvalitnej sociálnej starostlivosti o seniorov nadobúda pri starnúcej populácii a pri vysídľovaní vidieka stále väčší význam. Objem kapacity moderných zariadení pre seniorov v regiónoch dlhodobo stagnuje a napriek nárastu lôžok, nerastie kvalita v súlade s dopytom.

Rezidencia Nestor je novovybudované zariadenie, ktoré je vďaka unikátnemu know-how managementu, skúsenému personálu, koncepcii budovy a kvalitnému vybaveniu mobiliárom aj technológiami jedinečným zariadením svojho druhu v Slovenskom merítku. Zariadenie si našlo vo svojom segmente klientelu, je väčšinu roka plne obsadené a vzhľadom ku rastúcemu záujmu intenzívne rozširuje kapacitné možnosti a zväčšuje rozsah starostlivosti.

KAPIT s.r.o.
Štrková 23
010 03 Žilina

www.kapit.sk
kapit@kapit.sk

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien pre univerzálne využitie veľkoodberateľov pri výrobe konečných výrobkov kartáčových a štetkových technológií čistenia, opracovávania a zušľachťovania materiálov. Výrobný program je realizovaný v škále hrúbky PET a PP vlákien 0,2 mm až 3 mm vo všetkých farebných odtieňoch.

Výroba PET vlákien zaznamenala iba v 1. dekáde 21. storočia 70% nárast produkcie vďaka jeho uplatneniu v stavebných materiáloch a textilnom priemysle. Slovenským managementom inovovaná výrobná technológia z talianskej produkcie (Technoplastic) sa popri súčasnej produkcii pripravuje na výrobu vlákien, ktoré budú súčasťou špeciálnych inovačných betónových zmesí. Výrobný program má konečných zákazníkov v krajinách EU: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Česká republika. Konečné výrobky z vlákien sú vyvážané do krajín celého sveta.

ELVOSOLAR

ELVOSOLAR a.s.
Agátová 22
(budova SOLAR HOUSE)
841 01 Bratislava
P.O.BOX 108

www.elvosolar.sk info@elvosolar.sk

Otvárame dvere obnoviteľnej a optimalizovanej energii

Spoločnosť elvosolar, a.s. ponúka komplexné služby a inovatívne riešenia v rámci optimalizácie spotreby elektrickej energie a v oblasti výroby energií z obnoviteľných alebo odpadových zdrojov.

Od svojho vzniku v roku 2009 sme postavili a úspešne zapojili do distribučnej siete 32 fotovoltických elektrární. V súčasnosti zabezpečujeme prevádzku a komplexný servis pre 38 elektrární s celkovým inštalovaným výkonom do 40 MWp a zároveň realizujeme ďalšie nové stavby sieťových, hybridných aj ostrovných fotovoltických elektrární od jednotiek kilowattov po desiatky megawattov. To nás zaraďuje medzi najkompetentnejšie spoločnosti v oblasti realizácií a správy fotovoltických elektrární s významným podielom na trhu v regióne.

Základnými piliermi spokojnosti našich zákazníkov je naša spoľahlivosť, odbornosť, ekonomická efektívnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Naši kľúčoví zákazníci pochádzajú zo súkromného aj verejného sektora.