Sociálna zodpovednosť

Projekty v každej oblasti našich investícií riešime komplexne. Zhodnocujeme nápady, akcelerujeme skvelé myšlienky, aby mohli čo najskôr slúžiť tým, ktorí ich najviac potrebujú. Kultivujeme infraštruktúru a dlhodobo zvyšujeme kvalitu života. Dostupnosť športového vyžitia malých aj veľkých a kvalitná starostlivosť o našich najbližších si takýto prístup zaslúžia.

Rezidencia Nestor
Stred č.449
027 05 Zázrivá

www.rezidencianestor.sk cibulova@rezidencianestor.sk

Zariadenie sociálnych služieb Rezidencia Nestor

Investície do inovatívneho prístupu ku kvalitnej sociálnej starostlivosti o seniorov nadobúda pri starnúcej populácii a pri vysídľovaní vidieka stále väčší význam. Objem kapacity moderných zariadení pre seniorov v regiónoch dlhodobo stagnuje a napriek nárastu lôžok, nerastie kvalita v súlade s dopytom.

Rezidencia Nestor je novovybudované zariadenie, ktoré je vďaka unikátnemu know-how managementu, skúsenému personálu, koncepcii budovy a kvalitnému vybaveniu mobiliárom aj technológiami jedinečným zariadením svojho druhu v Slovenskom merítku. Zariadenie si našlo vo svojom segmente klientelu, je väčšinu roka plne obsadené a vzhľadom ku rastúcemu záujmu intenzívne rozširuje kapacitné možnosti a zväčšuje rozsah starostlivosti.

lbg arena

LBG aréna, s.r.o.
Umiestnenie objektu medzi ulicami:
Kadnárova, Hečkova, Račianska
Bratislava - Rača

www.lbgarena.sk hovorca@lbg.sk

Multifunkčný ekologický športový areál

Pripravovaný športový komplex LBG aréna je jedinečný ekologický a energeticky úsporný športový a relaxačný areál. Umožní malým aj veľkým návštevníkom, vrcholovým aj rekreačným športovcom venovať sa viacerým športom, zábave, tréningu, súťažiam, dobrému jedlu aj odpočinku a relaxácii pod jednou strechou.

Jedinečná kompozícia športovísk a funkčných zón je komponovaná tak, aby bola dostupná a využiteľná pre každého fanúšika pohybu. A čakanie na športujúce deti môže byť čas využitý pre vlastný tréning, relax, alebo posedenie s priateľmi.